[wptabs mode=”horizontal”]

[wptabtitle] Test [/wptabtitle] [wptabcontent]one[/wptabcontent]

 

[wptabtitle] Test 2[/wptabtitle] [wptabcontent]2[/wptabcontent]

[/wptabs]